Corona (COVID-19) og begravelse
Læs mere

Privat skifte

Ved privat skifte står arvingerne selv for bobehandlingen. Oftest foregår det således, at arvingerne giver fuldmagt til en advokat, som så tager sig af alle relevante ekspeditioner og beslutninger i boet.

For at boet kan udleveres til privat skifte, er det et krav, at alle arvingerne er enige om dette, ligesom det er et krav, at boets aktiver forventes at overstige passiverne – således at der er penge tilbage efter opgørelsen. Hvis arvingerne bliver uenige under bobehandlingen, så overgår dødsboet til bobestyrerbehandling.Ved privat skifte vedgår arvingerne ikke arv og gæld. Hvis arvingerne venter med at dele dødsboets aktiver, indtil en eventuel gæld er betalt, så hæfter arvingerne altså ikke for gælden. Arvingerne må dog gerne fordele almindeligt indbo og løsøre.

På samme måde som de øvrige bobehandlinger indrykkes der et proklama i Statstidende, så eventuelle kreditorer har 8 uger til at komme med deres krav. Hvis en kreditor ikke anmelder sit krav inden for fristen, bortfalder kravet. Arvingerne har derfor et godt overblik over boets passiver på et tidligt tidspunkt i bobehandlingen.

Under bobehandlingen skal arvingerne sørge for at sælge de dele af dødsboet, som de ikke ønsker at arve. Derudover skal de udarbejde en åbningsstatus, som er en oversigt over afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen. Åbningsstatussen skal foreligge inden 6 måneder efter, at boet er blevet udleveret.

Når dødsboets aktiver er solgt, kan boet afsluttes. Arvingerne skal derfor vælge en skæringsdag, som markerer boets afslutning.

Hvis boet er skattepligtigt, vil det ofte være en fordel, at lade bobehandlingen vare præcis et år, da man på den måde opnår et skattefradrag for hver måned boet behandles op til et år. Det er et krav, at skæringsdagen i et privat skiftet bo senest er 1-årsdagen for dødsfaldet.

I tider, hvor det kan være svært at sælge fast ejendom, bør arvingerne derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt at få boet udleveret til privat skifte. Kan den faste ejendom ikke sælges inden for 1-års fristen, overgår boet nemlig til bobestyrerbehandling.

Inden boet afsluttes, udarbejdes en boopgørelse, som er en oversigt over boets aktiver og passiver samt boets indtægter og udgifter i boperioden. Boopgørelsen skal sendes til SKAT og Skifteretten senest tre måneder efter den valgte skæringsdag.

 

hej
hej
hej
hej

Bedemandens ordbog

Prisberegner

BEREGN PRISEN OG BESTIL DEN ØNSKEDE AFSKED
Miljøbevidst og billig bedemand, som sætter en stor ære i at være tilgængelig, så du altid kan få svar på dine spørgsmål.

Du vil opleve, at alle produkter, uanset om det er kiste, urne, blomster eller andet, er af bedste kvalitet.

Kontakt

Tlf. 72 30 20 91
info@danbegravelse.dk

Hovedkontor & Administration 
Bøgeløvsvej 3
2830 Virum
(OBS!: Ny adresse)

Danbegravelse.dk ApS
CVR.: 34715246
Danbegravelse
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram