Corona (COVID-19) og begravelse
Læs mere

Huskeliste

Gode råd ved dødsfald

Gode råd ved dødsfald. Som pårørende er der foruden selve begravelsen eller bisættelsen og alle de følelsesmæssige aspekter en række praktiske og økonomiske ting, der bør sørges for. Hos Danbegravelse vil vi gerne hjælpe dig med at skabe det bedst mulige overblik, og vi har derfor her sammensat en huskeliste og gode råd til, hvad der kan være relevant at tage sig af, og hvad der sker af sig selv eller via bedemanden hos Danbegravelse.
1

Den første planlægning

Dødsattest / læge

Det første, der skal ske efter et dødsfald er kontakt til lægen, der sørger for at udarbejde en dødsattest. Sker dødsfaldet på et hospital eller hospice sker dette automatisk. Sker dødsfaldet i hjemmet skal lægen kontaktes. Ved dødsfald i hjemmet skal der desuden arrangeres afhentning af afdøde med bedemanden, så afdøde kan blive bragt til et ventekapel.  

Skal jeg vælge begravelse, bisættelse eller askespredning?

Der skal tages stilling til, hvordan begravelsen eller bisættelsen skal foregå. Det, der typisk skal tages stilling til, er om det skal være en bisættelse, begravelse eller askespredning? Skal der være en højtidelighed i kirke, kapel eller måske slet ikke – og i givet fald hvornår? Hvor skal afdøde eller dennes aske nedsættes/spredes? Hvilken kiste og evt. urne skal benyttes? Alt dette aftaler du med bedemanden hos Danbegravelse på telefon 72 30 20 91, få hjemmebesøg eller bestille online. Foruden at vejlede dit til den helt rigtig beslutning for jer, hjælper bedemændene fra Danbegravelse desuden gerne med al planlægning med de rette instanser.  

Dødsanmeldelse / kontakt til myndigheder

Der skal foretages en dødsanmeldelse – også kaldet anmodning om begravelse og ligbrænding overfor afdødes bopælssogn. Denne skal udfyldes med en del af ovennævnte beslutninger samt oplysninger om afdøde og anmelder/pårørende. De fleste vælger, at lade bedemanden ved Danbegravelse stå for dette.  

Mindesamvær

Efter evt. højtidelighed i kirke eller kapel har nogen ønske om at holde mindesamvær for de deltagende ved begravelsen eller bisættelsen. Det kan foregå på den måde og under de vilkår, som du ønsker. Her skal du selv træffe aftale med det sted (typisk café, restaurant, kro eller måske hjemme privat), hvor du ønsker at afholde mindesamværet, hvad end det er til en kop kaffe og kage eller noget helt andet. Er højtideligheden foregået i en kirke, så er der ved mange kirker tilknyttet et sognehus eller lignende, som kan bestilles til dette formål. Kontakt da kirkekontoret herom.
2

Væsentligt at huske i forbindelse
med selve begravelsen/bisættelsen

Bedemanden hos Danbegravelse hjælper gerne med planlægning af nedenstående ting og sammenfatter ligeledes tidspunkter og aftaler i en samlet aftalebekræftelse til dig, så du har det fornødne overblik. Det kan dog være godt, at du har gjort dig tanker om følgende:
 • Tidspunkt for afhentning af afdøde i privat hjem og evt. udsyngning/alenetid Evt. tøj som afdøde ønskes iklædt
 • Tidspunkt for ceremoni/højtidelighed i kapel/kirke
 • Evt. samtale med præst
 • Dødsanmeldelse, hvis du har valgt selv at stå for denne
 • Evt. valg af gravsted på kirkegård
 • Evt. aftale om gravsten med stenhugger – Danbegravelse hjælper gerne med kontakt
 • Blomster til ceremoni/højtidelighed, såfremt du har valgt selv at stå for disse
 • Evt. dødsannonce, der ikke er bestilt via Danbegravelse
 • 6 personer til at bære kisten ud af kapel/kirke, hvis kisten ikke skal blive stående
 • Afhentning af urne ved krematorium når denne er klar, hvis det er aftalt, at du selv gør dette. Danbegravelse eller krematorium giver besked, når urnen er klar.
 • Deltagelse ved nedsættelse af urne på kirkegård eller askespredning over havet, hvis deltagelse er ønsket/mulig.
3

Økonomi

Skifteretten

Via dødsanmeldelsen får Skifteretten besked om dødsfaldet. Skifteretten vil så gå i gang med at behandle boet og vil i den forbindelse kontakte den pårørende, der er påført som anmelder på dødsanmeldelsen. Du vil således som udgangspunkt ikke skulle foretage dig noget aktivt i denne forbindelse før end du bliver kontaktet – det sker normalt via Digital Post (E-boks).  

Efterlevelsespension

Hvis en ægtefælle eller samlever dør og begge modtager social pension kan den efterlevende ægtefælle/samlever være berettiget til efterlevelsespension. Udbetaling af efterlevelsespension bør ske automatisk via Udbetaling Danmark. Er du i tvivl kan du kontakte Udbetaling Danmark. Læs evt. mere om efterlevelsespension her.  

Efterlevelseshjælp

For ægtefæller/samlevende til afdøde, der ikke er berettiget til efterlevelsespension kan der søges om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælp er en engangsudbetaling, du kan læse mere om her. Du skal søge om denne efterlevelseshjælp via Udbetaling Danmark.  

Begravelseshjælp

Alle afdøde, der er omfattet af dansk sygesikring, og er født før 1. april 1957 er uanset formue berettiget til begravelseshjælp via kommunen. For alle andre omfattet af dansk sygesikring er begravelseshjælpen afhængig af afdødes formue. Du kan læse om satser og vilkår for begravelseshjælp her. Der skal søges om begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. De fleste vælger at lade bedemanden ved Danbegravelse hjælpe med dette. Var afdøde medlem af Sygeforsikring ”danmark” gruppe 1 eller 2, er der ligeledes begravelseshjælp at opnå herfra. Bedemanden ved Danbegravelse hjælper gerne med at få denne begravelseshjælp udbetalt. Enkelte fagforeninger har fortsat ordninger med begravelseshjælp. Afdødes fagforening kan oplyse om dette. Danbegravelse kan være behjælpelig med dette.  

Pengeinstitut / bank

Afdødes pengeinstitut vil automatisk modtage besked fra Folkeregistret om dødsfaldet. Når det sker vil alle afdødes konti blive spærret – også evt. fælleskonti. Det anbefales derfor, at tage kontakt til pengeinstituttet for at træffe aftale om hvordan du, som evt. efterlevende ægtefælle/samlever, har adgang til den nødvendige økonomi. Uanset at afdødes konti spærres, så accepterer de fleste pengeinstitutter, at omkostninger, der relaterer sig til begravelsen alligevel betales via afdødes konto, såfremt der er tilstrækkelige midler på kontoen hertil. Det drejer sig typisk om regninger fra bedemand, kirkegård, krematorium, mindesamvær, blomster, stenhugger o.l.  

Skat

Ved ægtefæller kan det være relevant at få tilrettet forskudsopgørelsen ved Skat, så du betaler den rette skat og undgår at komme til at betale restskat.
4

Opsigelse, afmelding og lignende

Bolig

Såfremt du boede sammen med afdøde i en ejerbolig, er der normalt ikke noget, du aktivt skal foretage dig i første omgang. Det vil ske via Skifteretten. Er du i tvivl kan det dog være nyttigt at søge rådgivning ved en advokat. Hvis afdøde boede alene i en ejerbolig vil det videre forløb om arvesituation, salg mv. blive afklaret via Skifteretten. Det vil være nyttigt at søge rådgivning ved advokat. Boede du sammen med afdøde i lejebolig kan det være nødvendigt at få ændret lejers navn, såfremt det var afdøde, der stod anført som lejer. Du skal kontakte udlejeren herom. Boede afdøde alene i lejebolig kan opsigelse ske via udlejer.

Forsikringer

Forsikringsselskaberne vil normalt automatisk få besked om dødsfaldet via Folkeregistret. Det kan dog alligevel være relevant at kontakte forsikringsselskaberne for evt. tilretning af navne eller vilkår.

Øvrige ting der evt. skal afmeldes, opsiges o.l.

Her er en række øvrige ting, som det evt. kan være relevant at afmelde:
 • Forsyningsselskaber (el, vand og varme)
 • Aviser, dagblade, ugeblade o.l.
 • Rengøring, vinduespudser o.l.
 • Abonnementer på telefon, internet , TV o.l. (licens afmeldes automatisk)
 • Medlemsskaber af diverse foreninger, klubber o.l.
 • Receptpligtig medicin returneres til apotek
 • Besked om dødsfald til hjemmepleje
 • Afmeld boligsikring ved kommunen
 • Returnering af evt. hjælpemidler i hjemmet
 • Online profiler på f.eks. Facebook, Twitter omdannes til mindesider eller slettes.

Ting der skal passes, ryddes op i o.l.

Her er en række praktiske ting, det kan være relevant at være opmærksomme på:
 • Tøm køleskab, fryser og affald i afdødes hjem
 • Vanding af blomster
 • Fornuftigt varmeniveau i boligen
 • Jagttegn eller våben – kontakt evt. Politi
 • Snerydning
 • Husdyr
5

Betaling af begravelsesudgifter

Mange tror fejlagtigt, at Skifteretten betaler regninger i forbindelse med begravelse/bisættelse. Det er imidlertid ikke korrekt, da Skifteretten ikke sørger for betaling af regning, men udelukkende sørger for, at de bliver indregnet i boet, så vedkommende, der har stået for betaling af regningerne, kan blive godtgjort forud for fordeling af boet. Det er bestilleren af begravelsen, der hæfter for og er ansvarlig for betalingen af begravelsesudgifter. Det gælder f.eks. udgifter til bedemand, krematorium, kirkegård, mindesamvær o.l. Danbegravelse tilbyder flere muligheder for betaling, som du kan læse om på den aftalebekræftelse, du modtager fra Danbegravelse efter bestilling af en begravelse/bisættelse. Du kan også se mere i vores prisliste.

Ring til os

Har du spørgsmål, ønsker samtale eller hjemmebesøg, så kan du altid ringe til os.
Du vil altid blive betjent af en erfaren bedemand.

Ring til os
Har du allerede oprettet din sidste vilje?
Log ind og for at se eller ændre 
Din Sidste Vilje her

Genveje

Prisberegner

BEREGN PRISEN OG BESTIL DEN ØNSKEDE AFSKED

Bestil begravelse

Beregn og bestil
Miljøbevidst og billig bedemand, som sætter en stor ære i at være tilgængelig, så du altid kan få svar på dine spørgsmål.
Du vil opleve, at alle produkter, uanset om det er kiste, urne, blomster eller andet, er af bedste kvalitet.

Kontakt

Adresse

Hovedkontor og administration
Bøgeløvsvej 3
2830 Virum
Danbegravelse.dk ApS
CVR.: 34715246
Danbegravelse