Corona (COVID-19) og begravelse
Læs mere

Bobestyrerbehandling

Bobestyrerbehandling træder i kraft, hvis betingelserne for et privat skifte ikke kan opfyldes. For eksempel hvis arvingerne ikke kan blive enige. I et sådant tilfælde vil Skifteretten udlevere boet til en bobestyrer. Bobestyreren vil typisk være en advokat udpeget af Skifteretten eller en advokat, som den afdøde selv har peget på i sit testamente.

Bobestyreren træffer alle afgørelser vedrørende bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges for arvingerne, inden der træffes en afgørelse.

Ved bobestyrerbehandling indrykkes også et proklama i Statstidende, og de kreditorer, som anmelder deres krav for sent, mister retten til betaling. Når 8-ugers fristen er udløbet, udarbejder bobestyreren straks den åbningsstatus, som viser oversigten over den afdødes aktiver og passiver på dødsdagen.

Fristen for valg af skæringsdag er 2-års-dagen for dødsfaldet. Boopgørelsen indeholder, foruden opgørelsen over boets aktiver og passiver samt indtægter og udgifter, også en beregning af den bo- og tillægsboafgift, der skal betales, og på opgørelsen ses også fordelingen af arven mellem arvingerne. Boopgørelsen skal forelægges for arvingerne til godkendelse på et bomøde, som senest må finde sted to måneder efter skæringsdagen.

hej
hej
hej
hej

Bedemandens ordbog

Prisberegner

BEREGN PRISEN OG BESTIL DEN ØNSKEDE AFSKED
Miljøbevidst og billig bedemand, som sætter en stor ære i at være tilgængelig, så du altid kan få svar på dine spørgsmål.

Du vil opleve, at alle produkter, uanset om det er kiste, urne, blomster eller andet, er af bedste kvalitet.

Kontakt

Tlf. 72 30 20 91
info@danbegravelse.dk

Hovedkontor & Administration 
Bøgeløvsvej 3
2830 Virum
(OBS!: Ny adresse)

Danbegravelse.dk ApS
CVR.: 34715246
Danbegravelse
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram